Return&Exchange policy

ฉันควรทำอย่างไรหากสินค้าของฉันได้รับความเสียหายหรือมีตำหนิหรือไม่ใช่สิ่งที่ฉันสั่งซื้อ?

ฉันสามารถคืนสินค้าได้อย่างไร?

เงื่อนไขในการส่งคืนสินค้าคืออะไร?

ฉันจะได้รับเงินคืนเมื่อใด?

ฉันจะได้รับสินค้าที่ถูกต้องเมื่อไร หลังจากส่งคืนสินค้าที่ได้รับความเสียหายหรือมีตำหนิหรือไม่ใช่สิ่งที่ฉันสั่ง?

ทำไมฉันต้องรอให้ GUESS ได้รับสินค้าที่ส่งคืนก่อน จึงจะได้รับเงินคืน?

ฉันสามารถเปลี่ยนสินค้าของฉันได้หรือไม่?

ฉันควรทำอย่างไรหากคำถามของฉันไม่มีอยู่ในหน้านี้?

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

 

GUESS มีนโยบายรับเปลี่ยนคืนสินค้า ภายใน 14 วัน ในกรณีต่อไปนี้
1. ได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่ง
2. ทางบริษัทจัดส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง เช่น ผิดสี หรือผิดไซส์
3. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว

 

ขั้นตอนที่ 1: แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า
หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเราภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าโดยติดต่อ (เบอร์ติดต่อ) ต่อ ....... เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30-18:00 น. หรืออีเมลล์ admin@guessthailand.com

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและตรวจสอบสินค้า
1. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อเพื่อยืนยันการขอคืนสินค้า
2. ในกรณีที่ทางบริษัทส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้งาน และยังไม่ผ่านการซักรีด พร้อมป้ายสินค้าที่ติดอยู่
3. ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ตั้งไว้
4. หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก เราจะทำรายการเพื่อคืนเงินให้ภายใน 7-14 วันทำการโดยเริ่มนับจากวันที่สินค้าถึงคลังสินค้าและได้รับการตรวจสอบสภาพสินค้า

ขั้นตอนที่ 3: การส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์
1. แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (สินค้าจะต้องสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักรีด และไม่แกะป้ายสินค้า) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
2. จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 2-3 วันทำการเพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า
3. หากทาง GUESS พบว่าสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนไม่ตรงตามข้อกำหนด ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า
4. การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ

 

หมายเหตุ

หมายเหตุ** ทาง GUESS ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติรับคืนสินค้า

หากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับท่านไว้/ทางบริษัทสามารถปฏิเสธการรับคืนสินค้าในครั้งนั้นได้

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ผ่านทาง www.guess.co.th เท่านั้น

ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากการซื้อขายที่ร้านค้าGUESS และ เคาน์เตอร์ GUESS ในห้างสรรพสินค้า

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่ (TEL.) ต่อ ....... เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30-18:00 น. หรืออีเมลล์ admin@guessthailand.com

กรุณาระบุหมายเลขคำสั่งซื้อพร้อมกับที่อยู่อีเมลและเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ