Orders & Returns

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า และการคืนเงิน

GUESS มีนโยบายรับเปลี่ยนและคืนสินค้า ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้าในกรณีต่อไปนี้

1. ได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่ง
2. ทางบริษัทจัดส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง เช่น ผิดสี หรือผิดไซส์
3. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว
4. หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก ทางบริษัทจะทำรายการเพื่อคืนเงินให้ภายใน 7-14 วันทำการโดยเริ่มนับจากวันที่สินค้าถึงคลังสินค้าและได้รับการตรวจสอบสภาพสินค้า
5. ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ตั้งไว้
6. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางการตัดผ่านบัตรเครดิต โดยตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ทางธนาคารจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า โดยทางลูกค้าจะต้องติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัตรด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อเป็นตัวแทนให้ลูกค้าได้ เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล
7. กรณีลูกค้าผ่อนชำระ ผ่านระบบของอาโตมี่ ทางอาโตมี่จะคืนเงินตามจำนวนผ่านวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อบริการ แต่ระยะเวลาที่จะได้รับจำนวนเงินที่คืนนั้นอาจแตกต่างกันไปตามวิธีการชำระเงินและระบบการชำระเงินที่ใช้ (เช่น ผู้ดำเนินการชำระเงินออนไลน์ ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต วีซ่า มาสเตอร์การ์ด และอื่นๆ) โดยกระบวนการคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการของทางธนาคารเจ้าของบัตร โดยลูกค้าจะต้องติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัตรด้วยตนเอง


ขั้นตอนที่ 1: แจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อเราภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าโดยติดต่อ (โทร. 02-026-6524 ต่อ 6) เวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งเเต่เวลา 09:00-23:00 น. หรืออีเมล admin@guess.co.th


ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและตรวจสอบสินค้า

1. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อเพื่อยืนยันการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
2. ในกรณีที่ทางบริษัทส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้งาน และยังไม่ผ่านการซักรีด พร้อมป้ายสินค้าที่ติดอยู่
3. ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ไม่ผ่านตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ตั้งไว้
4. หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก เราจะทำรายการเพื่อคืนเงินให้ภายใน 7-14 วันทำการโดยเริ่มนับจากวันที่สินค้าถึงคลังสินค้าและได้รับการตรวจสอบสภาพสินค้า


ขั้นตอนที่ 3: การส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์

1. แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (สินค้าจะต้องสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักรีด และไม่แกะป้ายสินค้า) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
2. จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 2-3 วันทำการเพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า
3. หากทาง GUESS พบว่าสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนไม่ตรงตามข้อกำหนด ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า
4. การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ

หมายเหตุ

ทาง GUESS ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติรับคืนสินค้า หากการคืนสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับท่านไว้/ทางบริษัทสามารถปฏิเสธการรับคืนสินค้าในครั้งนั้นได้

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ผ่านทาง www.guess.co.th เท่านั้น

ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากการซื้อขายที่ร้านค้า GUESS และ เคาน์เตอร์ GUESS ในห้างสรรพสินค้า

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่ (TEL. 02-026-6524 ต่อ 6) เวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ 09:00-23:00 น. หรืออีเมล admin@guessthailand.com

กรุณาระบุหมายเลขคำสั่งซื้อพร้อมกับที่อยู่อีเมลและเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ